Tuesday, April 24, 2012

Shri Sainatha Stavana Manjari - by Das Ganu


Shri Sainath Stavana Manjari

॥ॐ श्री गणेशाय नमः॥
Om Shri Ganeshaaya Namah
॥ॐ श्री सांईनाथाय नमः॥
Om Shri Sai Nathaaya Namah

(Prayers to Shri Ganapathi)